Zemní a výkopové práce

 
Provádíme veškeré zemní a výkopové práce spojené s výstavbou rodinných domů, občanských staveb a průmyslových objektů.

Hloubíme základy, jámy pro septiky a jímky, výkopy inženýrských sítí a kolektorů - plynovody, kanalizace, elektřina, vodovody. Bagrování bazénů, výkopy drenáží, vrtání jam pomocí zemních vrtáků. Provádíme úpravy rybníků,  skrývky a přesun ornice.

Provádíme taktéž čištění komunikací pomocí mechanizace, zimní údržbu komunikací, úklid a odvoz sněhu pomocí mechanizace i ručně.