Certifikáty

 

Provádí stavby včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.

Pro zajištění neustálého zlepšování integrovaného systému v daných oblastech se vedení společnosti rozhodlo trvale:

  • Plnit všechny dohodnuté požadavky zákazníků, s cílem dosáhnout jejich spokojenosti s našimi službami.
  • Zajišťovat pro realizaci staveb potřebnou techniku, prohlubovat odborné zkušenosti pracovníků a provádět kontrolu, které společně zajišťují zvyšování efektivity naší činnosti.
  • Minimalizovat dopady technologií na životní prostředí, řízeným způsobem. Využívat nové technologie, zařízení pro snižování negativních dopadů na životní prostředí jako prostředek pro prevenci znečišťování.
  • Využít řízení lidských, hmotných a finančních zdrojů ke zlepšení efektivity stavební výroby.
  • Zdokonalováním a zvyšováním vzdělávání pracovníků dosáhnout optimální odbornosti a zastupitelnosti řemesel.
  • "Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí pro všechny pracovníky společnosti!". Ve spolupráci se zaměstnanci jsou průběžně přezkoumávána rizika a díky jejich vyhodnocení chceme vytvářet a zlepšovat vhodné pracovní podmínky, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na zdraví zaměstnanců a okolí jako prevenci před úrazy a nemocemi z povolání.